Khamis, September 25, 2008

Asal Usul Bugis di Sabah

              Bahasa Bugis sebenarnya berasal daripada Tanah Bugis iaitu kawasan Sulawesi di Pulau Sulawesi, Indonesia. Kedatangan bahaasa Bugis di Malaysia khususnya kawasan negeri Sabah sebenarnya bukan berlaku pada masa yang singkat malah pengaruh bahasa ini telah mula bertapak di negara kita sejak beratus-ratus tahun dahulu. Bukti sejarah telah menunjukkan bahawa masyarakat Bugis telah membina tamadun mereka melalui kepakaran dalam bidang maritim seperti di Johor dan beberapa buah negeri lain di nusantara sehingga masyarakat pada masa itu menggelarkan orang Bugis sebagai pahlawan yang berani, pedagang yang bercaya serta golongan lanun yang suka membuat kacau bilau.
            Pengaruh bahasa Bugis di Sabah khususnya daerah Tawau memang tidak dapat dinafikan. Hal ini kerana pengaruh bahasa dan adat istiadat Bugis bukan sahaja diamalkan oleh masyarakat Bugis, malah pengaruh ini turut menular ke dalam kehidupan harian masyarakat bukan bugis. Fenomena ini menyebabkan ramai memberi andaian bahawa masyarakat Tawau terdiri daripada masyarakat Bugis semata-mata walhal penduduk Tawau turut didiami oleh masyarakat dan suku bangsa lain seperti Bajau, Banjar, Tidong, Bisaya, Kokos, Kadazan-Dusun, dan bangsa-bangsa lain.

          Bahasa Bugis juga dikenali sebagai Bugis, Basa Ugi atau Ugi yang mana bahasa ini dipertuturkan oleh etnik Bugis iaitu seramai 4 juta di Indonesia (terutamanya Sulawesi Selatan) dan Malaysia. Bahasa Bugis tergolong dalam keluarga bahasa Austronesia. Bahasa Bugis kebiasaannya ditulis menggunakan konsonan Lontara iaitu berdasarkan konsonan Brahmi. Pada hari ini, bahasa Bugis turut ditulis dalam tulisan Rumi. Sebahagian besar masyarakat Bugis adalah penganut agama Islam.

          Lontara merupakan aksara asli bagi masyarakat bugis-makassar. Maka lontara ini bukanlah asimilasi daripada bahasa lain apalagi pengaruh budaya lain, termasuklah budaya India. Bentuk aksara lontara menurut budayawan Indonesia iaitu Prof Mattulada (alm) adalah berasal daripada "sulapa eppa wala suji". Wala suji berasal dari kata wala = pemisah/pagar/penjaga dan suji = putri. Wala Suji adalah sejenis pagar bambu yang digunakan dalam acara ritual yang berbentuk belah ketupat. Sulapa eppa (empat sisi) adalah bentuk mistis kepercayaan Bugis-Makassar klasik yang menyimbolkan dengan susunan semesta iaitu tanah, air, api, dan angin.

            Aksara-akasara lontara dalam bahasa Bugis terdiri daripada 18 konsonan lontara dan satu vokal. Setiap konsonan mempunyai bunyi vokal /a/. Penyatuan antara konsonan bagi skrip ini adalah tidak wujud. Setiap konsonan akan diubah bunyinya dengan penggunaan tanda vokal.
           
            Selain mempunyai sistem fonologi dan fonetik yang agak lengkap, bahasa Bugis turut terkenal dengan bidang kesusasteraannya. Sebagai contoh, “La Galigo” merupakan sebuah epik yang terpanjang di dunia yang mana epik ini telah wujud sebelum kewujudan epik terkenal Sanskrit iaitu Mahabrata. Namun begitu, “La Galigo” tidak boleh dianggap sebagai teks sejarah kerana epik ini penuh dengan mitos dan peristiwa-peristiwa luar biasa yang tidak masuk akal. Walau bagaimanapun, epik ini adalah gambaran kebudayaan Bugis sebelum abad ke-14.


Khamis, September 18, 2008

Seminar Keris Melayu

Pada 15 dan 16 ogos 2008, satu seminar yang bertajuk Seminar Keris Melayu dalam Warisan Tamadun Dunia telah dijalankan bertempat di Perkampungan Seni, Muara Sungai Duyong, Permatang Pasir, Melaka. Seminar tersebut adalah anjuran Lembaga Bahasa Melayu Melaka (Kerabat Gapena) dengan kerjasama Kementerian Kebudayaan Kesenian dan Warisan, Institut Seni Malaysia Melaka dan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

Sepanjang dua hari seminar tersebut, sebanyak 20 pembentangan kertas kerja berkenaan keris Melayu telah dibentangkan oleh tokoh-tokoh keris dari negara Malaysia, Inonesia, dan Singapura. Pembentangan tersebut meliputi makna dan asal usul keris, adat dan istiadat dalam keris, peranan keris dalam masyarakat Melayu, serta isu dan masalah dalam keris Melayu.

Bersempena dengan seminar ini, penulis bersama-sama 6 orang rakan daripada Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya sempat menghadiri seminar tersebut. Mengenal keris sebenarnya seolah-olah seperti mengenal jati diri Melayu yang sememangnya telah lama luput dalam diri penulis dan hampir seluruh rakyat Malaysia yang mengaku diri mereka sebagai Melayu.